hôm trước vừa qua chỗ bác này mua xong dùng mấy tháng rồi vẫn thấy ok
______________________
hack sub
http://onlinemanuals.txdot.gov/help/.../hacklike.mobi