Mình rất thích sản phẩm này nhỏ nhắn dễ đem theo rất tiện dụng và dễ dùng
______________________
máy đếm tiền

http://www.dmca.com/Protection/Statu...-sillicon.html