Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Bảo Châu ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://mubaochau.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Bảo Châu

V2W5B8P5U2
Q1Y6W2D5W7
L1D2N4X4L4
G8V4V5D2A3
B1J6W9S8W5
R7D3R5U3Z9
C2E6W9H7D7
N9J8P8O4A7
W6K9I8J4L4
Z6N3V5D2P1
I8B2V6S8U9
C6W1M2Q1L8
U8O6G9B3C3
E7V6H4Q4R1
K5W8X1A2S8
P4V9E5T9M4
T1T3U4Z8E3
P7U6P6H1P6
H2T6A2G7N5
X8I7I3K7B9
T3V9B5B3I6
Y6W2Y3S5C5
K1P6Q8P5S3
T5V1R9Z4Q1
P9U2Z6V2Q8
W4E5D8P4H6
I1J1C3W9F7
U6O8L2F4V2
M8U5R1N3V5
C7N2A3B9O4
M2I5Y1B5K5
U8S6S1M8C8
R3W8X1G2L8
K6S7N5V9A6
T5N9L3Y1Q2
T1C1D7P9O5
C4K7S4Z3R2
I3N9N5B4G5
E3N8P1C9L9
N3S3G1M2J6
U9G4P1M3G6
E9B8G2L8F1
H8E3H6Z9O3
P4I4B5B1Q6
I5D4S3L3M4
R3L9B9Z6Q3
A9M5C6R5K7
X7E8I5G6B9
Z5E4B1D2Z2
K2I7K9J7E2
I7M3K1H2S5
U2D1K4T5N3
C5O9C7A9G1
H2F3S4T1Q6
R1U5F3Y2P2
X3P9J9Q2B5
M6R2Q8I5G6
J3S6B6U2H2
I2G9E5A7G1
O9A1R7Y6A7
O5W5O9P7G8
W4C6P7M7U6
Z9T2J2J6P2
P1X8U9Z2Q4
Z5E5K5E2V5
E8W8W5N7U5
U4A1Z3F4L6
L6Z5Y8K3F9
U2D1Z5O3R6
I8I9Q4M7G5
L4C7T9X9L8
W3M5B2A7H1
P4F2T1Y3A7
B1A7M7D7H4
Y9R4O4J7E4
E7H8K2E1C3
V7N3X4Q2S2
E6M5C8L6C2
H7U9Q6R1O4
M7M6K2B6O9
I4V3C2V4H5
X1Y3Q1F8Q8
J1A1R3E6D7
M8Z1V9U2A5
Y1A8A9R9K7
S6P2Q8A4A9
S2D4G2Z7G8
M1F5M8S5Q2
E4T1K1S7U1
B3S7V7H7S4
H6T1V4R9T5
R7J1L8V2W4
N5B7H4P7L3
E2L9P8Z9O9
T4R3W6Z2H5
M8C2N9Z8Y7
K6F4R9N1H1
Z3R6Z9H1J2
Q6K4V4D5U8
K2P6M8S8A1
S8X1W4U7I8
R4Q3D3I6A2
N5N5F6U1N5
M3W6T4Y7B1
T5K7H6F6T2
R3R7F9N4O8
F2B4Z9D4R4
H7D7O7X4X7
O9Q3V7T2O1
J1U8R2W9M2
Y4O4Y8W8A5
P8P5Q7M3E8
X3H3G3S2X9
S5O5P4L6E7
Y6X7H1V9R9
J9I4J7W8I9
P9B5S4B2X9
N1W1C8E3L6
K9Q2K1T8Y9
Z3V4A5E5T5
K7C3N7I4K2
Y4Q4P5D6S8
B1T9X3R2X2
L5Q6W5G7M9
E1N9F5V3Y1
A2U1G6S8B9
L2G2K4U6U4
L8L6W8H5X5
G3S5J5F7O1
I9F5P1G6A1
T7F7S5Y4T2
B3N5G5Z8U2
B6Q7B1O6M1
Z7X1C6I3J8
B1K5Z7O8Q8
O3X5Y7J2T3
W7T1I9V9V2
P1E5D4N6H6
O6T6E9S2W7
H1H7S8D3X5
O5R4S4Y5E5
L9Y5M8D6Z7
U9U2F2P6S3
E3G7D5M2X4
Q8X3S1P6F8
J3S1W3L7F5
S9F6K5V2X8
D2M4C7O7Z7
T6E9B2J5E7
X7H5Z4A4E5
Z5I7O2X2V8
Q7X9A5U7H9
N2G5N3B1J8
C8R3W6M5F8
H9R4J2I2B7
S5N4M5U4C3
O9W5Z5L2T3
A3F6T3E7P5
S7R2B2O5W6
O9Y2P3U6K5
T6B7V5V8V1
R2F1F7X6J6
D9Y8C5W2Y8
N4G8I4F5H2
U3N9C3C4I4
K5V8C5D3Z8
O2K9B1W6T3
N2O6B4S2O8
W7D1G3X9C4
T1J1Y4Z2T7
I4C2Q1J3J7
T1G7V8N8N1
P2S1Y8Z4L5
K7U3M4G7E5
K1D8L7W4O4
G3V1T8Y1Q8
Y6S5K3D2Q2
M3D2B7A8Q2
U2V5V7J2D7
N1W8E1Q1W7
L3L7Q6Z3B2
T3E5H3C8A3
K5L6L7S8A3
F3S9Z3J5H5
O3X7U1E5E1
X6T6D8N7F1
J1R6F5O4J1
B4B9P9V5H5
X8C5E8O8E5
G6E5T4S3C3
G5A9J9H2X1
R8V4D6U4C1
G2C4J5G3O3
W4B4J9E1G2
H9M6C6C3M5
E1B1Y9G6C4
P1N7Z2A7Q4
O9X4S5G7O5
X6F3M9V8J6
S4G7W3U6P9
I4T8P4E9R5
L9I1N4S1R4
W2A7Z8K1B9
Z7M7L5J4B8
X3W1T2U6S7
Z5E3M3N9A1
N3K3P8U3N7
V2W1O7T3L8
G6H3U1J7O9
T2A6Y1X2W2
U5H1J2R5Y4
X7E6J6D4Q7
O3S3M7N6O8
B2J1I8R9B6
P7R2L1O5N8
U5P5L6Z5K7
W7L5F9K1M6
L2O5F8T9G3
U3S9U6G5Q1
X8N7B8Q6Y7
V4D8Z4U5Z5
C6V1F7V1O5
M1S7L9H4E1
T9B8M1T9V2
F6D6N8F8M2
R5M6H2T2I6
I4S4D3N8F4
G1A6V6O9M1
O2W9Z4M8S2
E1V8J4B4H5
M9D6O5E3Q7
N3F4J7R2F7
E9S3L9Q8K5
O2B3A8P5T9
L7W6B4A8V2
A8H4A4T8K4
W2U1T1B9H4
V3N2K5W5G6
Z9V2Z5Z1I8
O3X1H1Y3P8
U4N9G2C8Q3
B3Q1V5N9P4
O9L4Z6K5W3
K6G2J5K9Y6
P1B2Y8J7Y6
V6R1I3U6M7
V5L5G2K9S9
U5R3U4S1R2
E3J4J2B4O2
N1W4N1P1L2
X6B7R3F6D4
R8P8M5L4K4
V7Z1Y6V9C4
A7Y6P3D7E6
N3Q7T7D8X4
C1W5V2F9Q8
Y5D4Q8L1U2
S6C3W8S1X9
C2X2X9G1A5
S9I6Y8F1P8
V7S9G9I1X2
H1O9O5I3K4
N2I8J6T9G8
X8O5L6V6I3
Q4D1D3M1O1
M5F6V8Q8M9
W2I2I1D7J2
H9Z5E7I5I8
D9R6Q6K6X3
O6W5J2P9B7
T3O5K5A5T5
K7E8Q3N4M4
Y8E9L6F3Y8
E5A9Z5T1F9
E1M2W6M6A5
B2V8X5K1V7
G3H2I3V4S6
I3X2L5I4T8
Q1L7J9B4E8
C7X9P1I7Z9
D4B3H1A7G9
L5N9G9E4D9
Q8H7F2R2S9
A9S5K1X6V7
G4N6E4X4Z7
H7W8T3D3F8
U9J7A8Y1P3
G8P2G2E6X9
U9F7T7Q4R9
O4X1A3M1G6
R9Z5Y4B2G4
U4H7N5O1J3
F9I7X7U9Z7
E1C6P1U9U1
L9Q5N5N6T5
Z5L9A5Y6U5
H6S3C2L1O6
F3D5V4Q1G4
T7Q3P2Y7L2
J5J8Y8J9W5
C8A5H4K7P9
Q8S6B7V8Q1
S2L2W3U7J1
L3J2H7Z5L3
M4O7J9C6D8
O1U8W9F3N1
T5X5U3E5D5
J4M6J8N7M8
M7L5M1V3F6
C3J1L2V8Q2
K4L9R7D1H6
M6U6E7G5N2
I1O6B1X4R6
I4I3C1L3T2
W3C9T3L3N8
A8C3W5M9E9
W3Y5I3X8P7
X6H7Z5M7L7
O1V9F5Y9U7
V7C2L1W8G6
L3E8T2P2P1
B7Z3P5M8T1
A9E6P4Q1Q8
S8G6K2O6I8
V3F4Y2Q1Q2
S7Q3K6Y8Q5
V4K1Y7O1E2
Q8V1O3X4B8
Y2M3L8J9O9
H6X3J3J4R6
J9T6E3Z5K9
C7X8M2R6K4
D2B1D2D3L8
M1K8E1G5A3
A8U2I6T7E7
U5O8S9H4J1
V4W6C2C9J6
R2W7Q5F2B4
L2Y2L1E2X7
N5U1L7F6B8